Zmiana biura rachunkowego – 6 kroków

ZMIANA BIURA RACHUNKOWEGO – 6 KROKÓW

Powodów zmiany biura może być kilka:

 • jeśli Twoje biuro nie spełnia Twoich oczekiwań;
 • zauważyłeś nieścisłości w rozliczeniach;
 • straciłeś zaufanie do swojego biura;
 • może Twoje biuro jest za drogie;
 • a może szukasz biura bardziej nowoczesnego z
  rozwiązaniami on-line
 • lub inne powody.

Bez względu na powód Twoje decyzji, koniec roku i początek
nowego roku to najlepszy moment na ewentualną zmianę. Jednak pomimo tego, iż zmiana
biura z nowym rokiem jest zwykle najwygodniejsza, czasem jednak okoliczności
skłaniają do zmiany biura także w trakcie roku.

Bez względu na to w jakim momencie zdecydujesz się na zmianę
– bądź dobrze przygotowany, by proces ten przebiegł dla Ciebie bez problemów i
zbędnych komplikacji. Źle zorganizowana przeprowadzka bowiem, może przysporzyć
firmie wielu przykrych konsekwencji i trwać miesiącami.

Przeniesienie uproszczonej księgowości małej firmy zamknie
się zwykle w kilku dniach, ale błędy mogą się zdarzyć te same co i w dużych
spółkach.

Dlatego dopilnujmy formalności, racjonalnie zaplanujmy
przeprowadzkę i weźmy pod uwagę również czas, jaki nowe biuro będzie
potrzebować aby poznać specyfikację działalności i sprawnie rozpocząć
współpracę.

Aby to Państwu ułatwić przedstawiamy poniżej przykład dobrze
zaplanowanej przeprowadzki 

KROK I. Decyzja o zmianie biura i poszukiwanie nowego

Jeśli już decyzja o chęci zmiany biura zapadła, czas na
poszukiwania nowego biura. W zależności od wielkości firmy oraz specyfiki
potrzeb, możesz znaleźć zadawalające biuro w tydzień lub czasem nawet 3
miesiące. Należy wziąć pod uwagę potrzeby firmy, możliwości wdrożeniowe i
wymagania w stosunku do nowej współpracy.

Nie rozstawaj się ze swoim dotychczasowym biurem, dopóki nie
będziesz pewien, że znalazłeś takie, które podejmie współpracę na
zadowalających warunkach.

KROK II. Podpisanie umowy z nowym biurem i wypowiedzenie umowy z dotychczasowym biurem

 • Podpisanie umowy o świadczenie usług księgowych z nowym biurem rachunkowym
 • Wypowiedzenie umowy w dotychczasowy biurze – ważną kwestią tutaj jest okres wypowiedzenia umowy.   

  KROK III. Pełnomocnictwa ZUS, US i ewentualne inne niezbędne w celu obsługi

  KROK IV. Przekazanie do nowego biura dokumentów rejestrowych, tj. umowa spółki, KRS, NIP, Regon

  KROK V. Odebranie dokumentacji ze starego biura oraz baz danych z systemu księgowego, płacowego i płatnika i ich niezwłoczne przekazanie do nowego biura.

  KROK VI. Rozpoczęcie nowej współpracy 😊

Pamiętaj!

Biuro rachunkowe można zmienić w każdym momencie. Jednak
początek roku to najdogodniejszy dla Ciebie moment, bo stare biuro zobowiązane
jest zamknąć księgi, a nowe może zacząć pracę w nowym roku i opóźnienia w
przekazaniu dokumentacji nie rzutują tak bardzo na pracę nowego biura.

AD. 5 Odebranie dokumentacji ze starego biura i przekazanie
jej nowemu.

 1. W przypadku pełnych ksiąg rachunkowych
  odbierz ze starego biura i przekaż nowemu następujące dokumenty:

   

  1. Dokumenty księgowe dla pełnych ksiąg handlowych:
 2. Politykę rachunkowości (jeśli jest),
 3. Plan kont,
 4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok
  obrotowy,
 5. CIT za poprzedni rok obrachunkowy,
 6. Zestawienie obrotów i sald na ostatni dzień
  kalendarzowy poprzedniego okresu obrachunkowego,
 7. Ewidencje środków trwałych, wyposażenia i
  wartości niematerialnych i prawnych,
 8. Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT wraz z
  deklaracjami VAT-7 za dany rok obrachunkowy,
 9. JPK VAT w wersji elektronicznej w formacie XML,
 10. Zestawienie obrotów i sald oraz bilans
  zamknięcia na ostatni dzień obrachunkowy poprzedniego biura rachunkowego,
 11. Rozrachunki z klientami i kontrahentami w
  podziale na poszczególne faktury na ostatni dzień obrachunkowy poprzedniego
  biura rachunkowego,
 12. Tabelę rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 13. Zeszyty walutowe – jeśli są transakcje w
  walucie,
 14. Deklaracje VAT-7 wraz z rejestrami VAT zakupu i
  sprzedaży za ostatni rok obrotowy oraz wszystkie miesiące w danym roku, UPO za
  VAT-7 i za JPK,
 15. Dokumenty źródłowe – oryginały za ostatni i
  bieżący rok obrotowy (faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe, umowy
  kupna/sprzedaży, inne),
 16. Umowy zawarte ze wspólnikami lub członkami
  organów, w tym umowy pożyczki,

 • Dokumenty kadrowo-płacowe (jeżeli Klient
  zatrudniał pracowników czy zleceniobiorców):
 • Akta osobowe pracowników i zleceniobiorców,
 • Regulamin wynagradzania (jeśli jest)
 • Karty wynagrodzeń w bieżącym roku (lub kopie
  programu kadrowego)
 • Karty wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy (lub
  kopie programu kadrowego),
 • Zestawienie wypłat wynagrodzeń za ostatnie 12
  miesięcy kalendarzowych według deklaracji.
 • Karty urlopowe,
 • Karty zasiłkowe i nieobecności,
 • Bazę programu Płatnik (ewentualnie wydruk
  każdego DRA od początku działalności),
 • Przyjęte przez Klienta terminy wypłaty

 • Bazy:
 • Bazy systemu księgowego;
 • Baza systemu płatnik ZUS;
 • Dodatkowe bazy systemu płacowego jeśli
  jest poza systemem księgowym;

 1. W przypadku uproszczonej ksiegowości ze
  starego biura i przekaż nowemu następujące dokumenty:

 1. Dokumenty księgowe dla pełnych ksiąg handlowych:
 2. PIT za poprzedni rok obrachunkowy,
 3. Ewidencje środków trwałych, wyposażenia i
  wartości niematerialnych i prawnych,
 4. Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT wraz z
  deklaracjami VAT-7 za dany rok obrachunkowy,
 5. JPK VAT w wersji elektronicznej w formacie XML,
 6. Zestawienie księgi oraz tzw. bilans zamknięcia
  na ostatni dzień obrachunkowy poprzedniego biura rachunkowego,
 7. Deklaracje VAT-7 wraz z rejestrami VAT zakupu i
  sprzedaży za ostatni rok obrotowy oraz wszystkie miesiące w danym roku, UPO za
  VAT-7 i za JPK,
 8. Dokumenty źródłowe – oryginały za ostatni i
  bieżący rok obrotowy (faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe, umowy
  kupna/sprzedaży, inne),
 9. Umowy zawarte ze wspólnikami lub członkami
  organów, w tym umowy pożyczki,

 • Dokumenty kadrowo-płacowe (jeżeli Klient
  zatrudniał pracowników czy zleceniobiorców):
 • Akta osobowe pracowników i zleceniobiorców,
 • Regulamin wynagradzania (jeśli jest)
 • Karty wynagrodzeń w bieżącym roku (lub kopie
  programu kadrowego)
 • Karty wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy (lub
  kopie programu kadrowego),
 • Zestawienie wypłat wynagrodzeń za ostatnie 12
  miesięcy kalendarzowych według deklaracji.
 • Karty urlopowe,
 • Karty zasiłkowe i nieobecności,
 • Bazę programu Płatnik (ewentualnie wydruk
  każdego DRA od początku działalności),
 • Przyjęte przez Klienta terminy wypłaty

 • Bazy:
 • Bazy systemu księgowego;
 • Baza systemu płatnik ZUS;
 • Dodatkowe bazy systemu płacowego jeśli
  jest poza systemem księgowym;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *