Nasze usługi

Najważniejsza jest dla nas jakość świadczonych przez na usług dla naszych klientów oraz kompleksowość. Skup się na swoim biznesie, a my zajmiemy się wszelkimi kwestiami związanymi z księgowością oraz kadrami.

Wysoka jakość usług

Nasza jakość jest potwierdzona certyfikatem zatwierdzonym przez Ministra Finansów oraz referencjami naszych klientów.
firma z doświadczeniem

Działamy nieprzerwanie od wielu lat, a w naszym portfolio wciąż przybywa klientów.

Produkty i rozwiązania

Pełna księgowość – księgi rachunkowe

Usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych)
 • opracowywanie Planu Kont,
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów,
 • zapisy w księgach handlowych,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży),
 • deklaracje VAT i VAT UE,
 • rozliczenia i deklaracje podatkowe,
 • monitoring płatności, uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • potwierdzenia sald należności,
 • sprawozdawczość na potrzeby GUS,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • sporządzanie miesięcznych raportów na życzenie klienta.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Usługi w zakresie
prowadzenia PKPiR
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie w PKPiR,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia z ZUS, US i urzędami,
 • prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży),
 • deklaracje VAT i VAT UE,
 • sporządzenie zeznania rocznego.

Ryczałt

Usługi w zakresie
prowadzenia ryczałtu
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia z ZUS i urzędami,
 • prowadzenie rejestru VAT (zakupów i sprzedaży),
 • deklaracje VAT i VAT UE,
 • sporządzanie rozliczenia rocznego.

Kadry i płace – obsługa kadrowo-płacowa

Usługi w zakresie obsługi kadrowej

 • przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązania i
 • rozwiązania stosunku pracy (m.in. umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwo pracy),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  nadzór nad
 • szkoleniami BHP, P.POŻ i badaniami pracowników,
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
 • sporządzanie list obecności,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • Obsługa w zakresie sprawozdawczości GUS

Usługi w zakresie obsługi płacowej

 • sporządzanie listy płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie miesięcznych pasków wypłat,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach,
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku.

Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze),
 • przygotowanie raportów RMUA za okresy miesięczne,
 • przygotowywanie przelewów na poszczególne fundusze.

Pozostałe

Usługi w zakresie optymalizacji podatkowej

Każdy przedsiębiorca ma możliwość płacić niższe podatki, wykorzystując możliwości jakie dają przepisy podatkowe. Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala obniżyć obciążenia podatkowe, a tym samym poprawić płynność finansową firmy i jej wynik finansowy.

Analizujemy stosowane przez Klienta rozwiązania podatkowe i w miarę możliwości sugerujemy zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań zgodnie z literą prawa, mających na celu zoptymalizowanie kosztów podatkowych i poprawienie wyniku finansowego firmy.

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • pomoc w wyborze najlepszej formy prowadzenia działalności gospodarczej i pomoc w przekształceniach
 • minimalizacja składek do ZUS

Inne usługi

 • analizy finansowe,
 • kalkulacji kosztów,
 • przepływów pieniężnych,
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • wystawianie not odsetkowych,
 • wystawianie not korygujących,
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • nadzór nad inwentaryzacją,
 • raporty kasowe.

Wartości płynące

Ze współpracy z naszą firmą

Kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa i kadrowa prowadzona jest bardzo sprawnie, skrupulatnie i z należytą starannością. Biuro jest zawsze na bieżąco z aktualnymi przepisami, prezentuje najwyższy poziom obsługi: profesjonalizm i rzetelność, elastyczność i chęć rozwiązywania problemów. Bardzo istotna jest lojalność, życzliwość i wysoka kultura osobista.