Własny Biznes – formy

Własny Biznes – formy prowadzenia działalności gospodarczej

Krótko teorii – mamy kilka możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza;
  • Spółka cywilna;
  • Spółki prawa handlowego (kapitałowe i osobowe):

– spółki kapitałowe – to spółka z o.o. i spółka akcyjna;

– spółki osobowe – to spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna.

Najczęściej wybierana i najczęściej występująca forma w Polsce – to jednoosobowa działalność gospodarcza JDG. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na prostotę. Jest to najprostsza, najłatwiejsza i „ogólnie dostępna” forma prowadzenia działalności gospodarczej.
Jednoosobową działalność gospodarczą założy wyłącznie osoba fizyczna i to Ona (ta osoba fizyczna) jest Firmą.

Drugą taką formą, która jest bardzo często wybierana jest spółka cywilna. Jest to szczególna forma spółki, gdyż należy przede wszystkim pamiętać, że to nie spółka jest przedsiębiorcą. Spółce cywilnej nie przysługuje status przedsiębiorcy. Tutaj przedsiębiorcami są wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Innymi słowy, spółka cywilna to umowa między dwoma lub więcej Przedsiębiorcami, że działają wspólnie w ramach Spółki.

No i trzecia – najczęściej wybierana spośród spółek prawa handlowego – to spółka z o.o. czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ponieważ mamy dużo spółek prawa handlowego, a zdecydowanie najczęściej z nich wybierają jest spółka z o.o. – następny wpis, poddający analizie formy prowadzenia działalności gospodarczej oprę na tych 3 powyżej wymienionych formach, najczęściej wybieranych.

Jeśli zastanawiacie się nad innymi formami, np. spółka komandytowa,  spółka z o.o. sp. komandytowa, spółka jawna – kolejny wpis nie będzie ich dotyczył.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *